Catcher in the rye

I min jobbväskan finns ofta någon slags nödproviant (försenade tåg kan få blodsockret att falla med ljusets hastighet). En favorit är denna

image

spacer