CV

CV Laila Jensen
Födelseår 1970
Examen Husbyggnadsingenjör

Presentation
Kulla med mer än 20 års erfarenhet av yrkeslivet i varierande positioner. Erfarenhet av ledarskap, marknadsföring, projektledning, kundservice, försäljning, och kostnadsuppföljning. Är av naturen strukturerad och social samt har ett ständigt sug efter att skapa nya relationer. En av de största styrkorna är att kunna angripa problem från flera håll och en annan stryka är att kunna se potential hos anställda samt utveckla dessa. Har även attityden att inte sluta kämpa förrän jobbet är klart.

Referensuppdrag
2015-pågående, konsult på Bolero med ett uppdrag på Ericsson GIC Rosersberg.
Operation Manager, Installation, RF and Iaas. Kanban Master & Team Lead Support Team HUB,
Ericsson har startat tre nya ICT-center runt om i världen och ett av dem är i Rosersberg. Mitt uppdrag är att dels att leda support teamet som ansvarar för RnD HUB Kista och RnD HUB Göteborgs hårdvara. En annan del av uppdraget är att bygga upp ett antal team som bland annat ansvarar för utbildning, kvalitetssäkring, RF och IaaS. Jag arbetar även med att utveckla processer som alla tre GIC:arna ska arbeta efter.

 

2011-2015 CSC & Melbourne IT DBS.
Vi är ett globalt företag där team ofta är utspridda geografiskt över världen. Facility team är ett litet team men mars 2011 blev jag manager för teamet, vi har sedan dess genomfört ett antal lyckade projekt samt sköta de dagliga uppgifterna för att alla kontor runt om i världen ska fungera.

2010-2011 Melbourne IT DBS.
Specialprojekt Wiesbaden: Ansvarig för ett projekt vars mål var att öka både kund- och personalnöjdhet samt undersöka vad som behövdes göras för att ta marknadsandelar i Tyskland. Ett utmanande projekt eftersom intressenterna var spridda över flera länder och tidzoner. Ett projekt som lärde mig mycket om vikten av ett bra ledarskap och förståelse för kulturella skillnader

2006-2010 Interkakel.
Började som innesäljare mot privatkunder men fick snart produktkännedom nog att kunna ta hand om proffskunderna. När dåvarande butikschef slutade fick jag ta över butiken som visade negativa siffror. Genom utbildning av personal och mängder av kundaktiviteter kunde butiken ett år senare visa positivt resultat.

Anställningar
2013-pågående CSC, Corporation Service Company, Stockholm (företagsköp)
2010 – 2013 Melbourne IT DBS, Stockholm Manager, corporate facilities and projects for Digital Brand Service
Ansvarig för den dagliga driften av företagets kontor runt om i EMEA-regionen (10 st). Ansvarig för leverantörskontrakt, både uppföljning av befintliga och upphandling av nya.
Projektledare vid:
-flytt av Malmö-, Kapstaden och Pariskontoren
-renovering av ett av Londons kontor
-sammanslagning av två London kontor
-byte av IT plattform
Arbetar nära HR för att förbättra processer och arbetsmoral. Är go-person för anställda när de har frågor av alla de slag. Producerat material och hållit utbildningar för alla kontor i EMEA angående interna processer. Arbetat fram modeller för att kunna följa upp och analysera kostnader.

2006 – 2010  Interkakel, Falun
Butikschef och entreprenadansvarig. Personalansvar för både butiks- och entreprenadpersonal, tog även hand om rekrytering. Samordnade entreprenadarbeten för att tillgodose kunders önskemål. Förhandlade med leverantörer och var även del av den centrala inköpsgruppen. Planerade lokal säljstrategi och marknadsföring för Falu-butiken. Lyckades att vända negativa siffror till positiva siffror på ett år. Genomförde ett Arbetsmiljöprojekt för hela koncernen (sex butiker runt om i landet).

2003 – 2006  Printeliten, Borlänge (företagsköp)
1999 – 2003  Arkitektkopia, Borlänge(företagsköp)
1995 – 1999  Allnor Kopiering, Borlänge
Desktop Publisher Producerade allt från ritningskopior till utställningssystem. Lokalt ansvarig för IT-support och system. Kvalitetssäkrare inom färghantering. Kontaktperson för de lokala reklambyråerna. Ansvarig för inköp av produktionsmaterial. Arbetade med MS Office och Adobe Creative Suite dagligen.

1993-1995  Kontorslandslaget, Borlänge
Innesäljare Säljare kontorsmöbler och kontorsmaskiner. Samarbetade med extern partner med månadsavstämningar och årsbokslut. Skötte kund- och leverantörsreskontra. Utbildade kunder i användning av deras maskiner.

1990-1993   Forsgrens Timmerhus, Borlänge
Orderberedare Offertberäkning. Alla hus var unika och hanterades som projekt. Assisterade de japanska och franska säljarna.

Övriga meriter
Sekreterare BRF Hagagården.
Styrelseledamot SMC (Sveriges Motorcyklister med ca 73.000 medlemmar).
Ordförande SMC Dalarna.
Kassör SMC Dalarna.
Var med och grundade Friskis & Svettis i Borlänge.

Utbildning 
Våren 2003  Högskolan Dalarna
Solid Works 3D-cad, 5p.

1993    Lernia
Teknisk engelska och tyska för nybörjare

1992-1994   Högskolan Dalarna
Allmän engelska, 20 p.

1986-1990  Tekniskt Gymnasium, Borlänge
Husbyggnadsingenjör

Övrig utbildning
Avancerad Motorcykelinstruktör (fördjupad körteknik och pedagogik).
Motorcykelinstruktör (körteknik och pedagogik).
Rank Xerox säljskola.
Canon säljskola.
HLR & L-ABC

Verktyg
Microsoft: Word, Excel, InfoPath, PowerPoint, Outlook Adobe: InDesign, Photoshop, Acrobat

 

 

Leave a reply